تماس

 سفارش

 صفحه نخست

 

   

 

 

 

نگارش برنامه ی تجاری

نویسنده: انترِپرِنور

مترجمان: توحید فریدونی / رامین درگاهی

 

برنامه تجاري، قلب تپنده تجارت امروز است و مديران بيش از پيش نيازمند برنامه. برنامه ي تجاري، يکي از مهمترين فعاليتها در هر ساختار تجاري است و در همه انواع تجارت اهميت و کارکرد يکساني دارد. تقريبا هيچ فعاليت تجاري بدون نگارش "برنامه تجاري"  شکل نمي گيرد. برنامه تجاري، برنامه اي ست که استراتژيهاي آينده و توسعه هاي مالي يک تجارت را عموما در يک دوره چندساله برنامه ريزي مي کند. در دنياي امروز، هر فعاليتي که به پول وابسته باشد، نيازمند برنامه تجاريست. کتابي که پيش رو داريد، يکي از بهترين منابع نگارش برنامه تجاريست که با زباني ساده و همه فهم نوشته شده است. اين کتاب نخستين بار در سال 2008م. به سفارش و سرمايه گذاري شرکت مايکرسافت، توسط نشريه Entrepreneur به رشته تحرير درآمده است.  گفتني ست اين نشريه، اخبار و مقالات مربوط به کارآفريني، مديريت تجارت هاي خرد و فرصت هاي تجاري را هر ماه منتشر مي کند. در بخش انتشارات اين نشريه، کتابهايي کاربردي در زمينه تجارت خرد، فروش، بازاررساني و غيره، منتشر مي شود. در ترجمه فارسي اين اثر، سعي شده است سادگي و همه فهمي مطالب حفظ شود تا همه گان بتوانند از آن استفاده کنند. از آنجا که يکي از بخشهاي مهم برنامه ي تجاري، نگارش طرح بازاررساني ست، به منظور آشنايي بيشتر خواننده گان اين کتاب با شيوه  نگارش يک طرح بازاررساني، مقالهاي به نام "5 گام ساده براي ايجاد يک طرح بازاررساني"، پيوست شده است.کتاب نگارش برنامه تجاري نوشته مجله انتروپرنوربه ترجمه توحيد فريدوني و رامين درگاهي را انتشارات پژواک به  بازار کتاب فرستاده است.

 

 

 

 

c

 

 

تلفن مرکز پخش:

 74 30 48 66-021  

 

   
 

صفحه نخست | تمام آثار | سفارش | تماس

© CopyRight by Pejvkpub.com  .تمامی حقوق یرای نشر پژواک محفوظ است

 

Powered by Motenaweb